Člani skupine eStrela smo se s prvimi izzivi s področja sodobnih medijev in informacijske tehnologije srečali že v drugi polovici devetdesetih let. Projekti, na katerih smo sodelovali, so porodili idejo o formalni organiziranosti s ciljem, ponuditi stranki kvalitetno in celostno rešitev po ugodni ceni.

Sprva je skupina delovala brez formalne oblike, leta 2001 pa smo se pridružili študentskemu servisu M Servis d.o.o. Nova Gorica, kar nam je omogočilo uspešno trženje storitev pod blagovno znamko eStrela. Leta 2004 smo se osamosvojili in registrirali svojo dejavnost kot eStrela IT Tolmin, zavod za sodobne medije in informacijsko tehnologijo.

Naša storitev obsega svetovanje, informacijske rešitve, oblikovanje in izdelavo statičnih in dinamičnih spletnih strani, razvoj spletnih aplikacij, mobilne rešitve (SMS in WAP), gostovanje na spletnem in poštnem strežniku, grafično oblikovanje, izdelavo in vzdrževanje celostnih grafičnih podob, pripravo za tisk, komunikacijske rešitve, obdelavo in pripravo vsebin za publikacije in oglaševanje v širokem spektru medijev.

Poleg nekaterih zunanjih sodelavcev stalno ekipo trenutno sestavlja skupina mladih in ambicioznih ljudi z bogatimi izkušnjami in izobrazbo različnih profilov. Naše prednosti so odprtost za nove ideje, fleksibilnost, hitrost, učinkovitost in ekonomičnost.

Trenutno nam zaupa že več kot 20 podjetij in organizacij iz celotne Slovenije. Preizkusite nas in se jim pridružite.

Kontakt:
eStrela IT Tolmin
Pregljev trg 8
5220 Tolmin

email: info@estrela.si
GSM: 041 582 238
GSM: 041 906 002